Informații de livrare

LIVRAREA PRODUSULUI/PRODUSELOR


Metode de livrare a Produselor: livrare doar la adresa indicată de către Client, în termen de maxim 7 zile;


Clientul se obliga sa fie prezent la recepționarea comenzii. în cazul în care Clientul nu este disponibil sa recepționeze personal comanda, acesta va desemna o alta persoana în locul sau si va anunța Vanzatorul. Reprezentanții vanzatorilor care livrează comanda Clientului nu sunt raspunzatori pentru livrarea lăsată altor persoane, dacă Clientul nu este disponibil sa recepționeze personal comanda și nu a delegat special pe cineva pentru a prelua comanda și nu a informat Vanzatorul.


Dacă Clientul sau o alta persoana desemnată de Client nu recepționează (din culpă Clientului sau, după caz, a persoanei desemnate de Clienți) comanda în ziua comunicata, respectivă comanda va fi anulata automat, iar Clientului i se va rambursa suma plătită în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit efectuata livrarea respectivei comenzi, din care SE VA SCADEA taxa de livrare/transport aferentă comenzii făcute INDIFERENT de valoarea acestei comenzi. Rambursarea sumei către Client se va efectua folosind aceeași modalitate de plata ca cea folosită de Clienți pentru achitarea produselor, cu excepția cazului în care Clientul este de acord cu o alta modalitate de plata. Pentru livrarea produselor, Clientul poate plasa o nouă comanda.


Clientul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor furnizate cu privire la adresa de livrare (strada, numărul străzii, blocul/clădirea, numărul, etajul, codul interfonului, codul postal). în cazul apariției unor erori la introducerea acestor informații, Vanzatorul nu va fi făcut responsabil pentru imposibilitatea livrării comenzii, livrarea cu întârziere a comenzii sau pentru orice alte consecințe.


Localitățile unde este asigurata livrarea produselor sunt indicate mai jos:


Pentru moment, produsele vandute de SITE (www.almasicily.ro) " sunt livrate: la adresa indicată de Client, pe teritoriul României, direct de către reprezentanții Vânzătorului sau prin / de către firmele de curierat contactate de Vanzator.


În alte zone, DOAR în cazul unor promotii punctuale anunțate pe SITE sau pagina de Facebook, conform detaliilor care vor fi anunțate online.


Livrarea comenzilor la adresa de livrare indicată de către Client este asigurata de către Vanzator, direct prin angajații sai sau prin partenerii contractuali - prestatori de servicii de curierat -  persoanele care livrează fiind denumite în continuare "Curieri".


Livrarea produselor va avea loc în următoarele intervale orare: De Luni pana Vineri: 09-17.00. Livrarile in alte intervale de timp sunt posibile doar în situații speciale, anunțate/discutate pentru Vanzator si Client, în prealabil.


La solicitarea Vanzatorului, sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autoritati oficiale.


Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorata dacă Clientul nu indeplinesti conditiile de mai sus. în cazul livrării la o locație aleasă de către Client, în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie sa se asigure că poate receptiona aceasta comanda.


Clientul sau persoana desemnată de acesta se obliga sa fie prezent la adresa de livrare indicată, în ziua de livrare convenita. în caz contrar, Clientul va suporta costul de transport aferent unei posibile noi livrari. Ziua de livrare va putea fi modificata, ulterior plasării comenzii, doar cu acordul Vanzatorului. Livrarea se considera a fi îndeplinită de către Vanzator la momentul predarii Produselor comandate către Client. După predarea produselor către partenerul de curierat modificarea zilei de livrare NU mai este posibila.


Clientul sau persoana desemnată se obliga sa verifice la momentul livrării, starea Produselor și să semnaleze vanzatorului orice problema aparuta cu comanda respectivă.


Vanzatorul se angajează sa raspunda tuturor cererilor si reclamatiilor în maximum 2 zile lucrătoare de la primirea acestora. 


În ipoteza in care data de livrare selectate de către Client nu vor putea fi respectate, Clientul va fi imediat informat prin toate mijloacele puse la dispoziție de către Client, respectiv prin intermediul poștei electronice sau SMS.